Bhailalbhai Dyabhai Patel
(1888-1946)
Gangaba Patel
(-)
Shivabhai Amin
(-)
Samjuben Patel
(-1993)
Ramanbhai Patel
(1912-1994)
Shantaben Amin
(1918-)
Sujataben Patel
(1940-1945)

 

Family Links

Sujataben Patel

  • Born: 1 Jul 1940
  • Died: 12 Aug 1945, Vallabh Vidyanagar

Home | Table of Contents | Surnames | Name List